پاورپوینت آماده; موفقيت در ضرب المثل ايراني 28 اسلاید

پاورپوینت آماده; موفقيت در ضرب المثل ايراني 28 اسلاید

پاورپوینت آماده;  موفقيت در ضرب المثل ايراني 28 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 28 اسلاید

بسم اللّه الرحمن الرحيم عنوان :
موفقيت در ضرب المثل ايراني ارائه دهنده : ................ استاد ارجمند : جناب آقاي ........ بهار 87 2 آستين بالا زدن :
كنايه از با عزمي جزم كاري را شروع كردن نظير : دامن به كمر زدن
از تو حركت از خدا بركت :
اگر انسان تلاش و كوشش كند خداوند حتماً به او روزي و موفقيت در انجام كاري كه در آن قدم برداشته عطا خواهد كرد .
آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي شود يا بي نمك :
كار را بايد به كاردان واگذار شود و در دخالت ديگران در امور ، پريشان احوالي و نابساماني است . 3 اگر علي ساربونه مي‌دونه شتر و كجا بخوابونه :
آدم وارد و با تجربه مهارت دارد و مي داند چه بايد كند .
با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود :
از حرف زدن كاري درست نمي شود بايد تنبلي را كنار گذاشت و اقدام كرد . اين مثل در مورد افراد بلند پروازي مي‌گويند ، كه برنامه هاي دراز مدت و طولاني و كارهاي بزرگ براي خود در نظر مي گيرند ولي دست به كار نمي شوند .
4 بخت يك بار در خونه آدم را مي زنه :
اشاره به اينكه بايد از فرصت هاي بدست آمده حداكثر استفاده را برد.
به اميد همسايه بايد بي شام خوابيد :
اين مثل هشداري است به انسان كه نبايد به اميد كسي باشد و خود باتلاش و پشتكار كارها راانجام دهد .
مثل كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .. 5 به هركجا كه روي آسمان همين رنگ است :
مراد از اين مثل تطبيق دادن خود با زمان و مكان است .
بايك دست نمي توان دو هندوانه برداشت :
درآن واحد نمي توان چند كار مختلف را با هم انجام داد چرا كه در نهايت هيچكدام به سرانجام درستي نمي‌رسد وبايد يك را به درستي تا انتها انجام داد . 6 بي گدار به آب مي زند:
كنايه از نسنجيدن و بدون تعمق به كاري پرداختن ، بدون نقشه و رويه كاري كردن كه به اين صورت كاري را انجام دادن باعث شكست است و قبل از هر كاري بايد سنجيد و بعد عمل كرد .
به يك تير دو نشان زدن :
در اصطلاح عاميانه اين سخن را در جايي مي گويند كه با يك تلاش دو كار انجام شود و در مقصود بدست آيد ولي باديدگاه عميق تر يعني تمام جنبه‌هاي كار رابررسي كردن و با انجام يك كار به هدفهاي زيادي رسيدن 7 به سيم آخر زدن :
قيد هم چيز را زدن ، براي رسيدن به هدف خود رااز قيد هر تكليف و آبرو يا حرمت رها كردن ، نهايت تلاش را انجام دادن
بي مايه فطيره :
بدون زحمت و خرج كار پيش نمي رود .
پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد :
همانند : پا را از دايره بيرون گذاشتن ، درانجام كار ما بايد حد و مرز خود را بشناسيم و به اندازه شان و وسع و توان خود پيش رفت . 8 پايان شب سيه سپيد است :
براي اميد دادن به آينده و انگيختن مردم به دنبال كردن ، تلاش مردن و دل نسپردن به اندوه و ناميدي است . نبايد نا اميد شد زيرا بالاخره پس از هر رنج و سختي خوشي و راحتي است .
تا تنور گرم است بايد نان پخت :
تا اسباب و وسايل كاري فراهم است بايد آن را به انجام رساند و از همه
فرصت ها تا نگذشته است ، بايد سود جست . 9 تا ريشه در آب است اميد ثمري هست :
هيچگاه نبايد نااميد شد هميشه روزنه اميدي وجود دارد .
تا نسوزد بر نيايد بوي عود :
اين
خرید آنلاین