پاورپوینت آماده; 02(2) سد های لاستیکی

پاورپوینت آماده; 02(2) سد های لاستیکی

پاورپوینت آماده;  02(2) سد های لاستیکی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 28 اسلاید

بنام خدا تاريخچه استفاده از سدهاي لاستيكي : تخمين زده مي شود كه در حال حاضر بيش از 4000 سد لاستيكي در مناطق مختلف دنيا ساخته شده ودر حال بهره برداري است.
اولين سد لاستيكي در كشور در استان مازندران در سال 1375 در حاشيه درياي مازندران بر روي رودخانه بابل بنام سد لاستيكي بابل توسط شركت لاستيك سازي satujo ساخته شده است.
هدف : جلوگيري از تداخل آب شور درياي مازندران
ارتفاع اين سد در حدود10/3 و طول آن 60 متر و از نوع بادي مي باشد تكنولوژي نسبتاً جديدي است
فكر ساخت سد از مواد مصنوعي از جمله مواد لاستيكي از سال 1950 براي اولين بار توسط Norman imberston رئيس دپارتمان مهندسي آب و نيرو در شهر لوس آنجلس مطرح و چندي بعد در سال 1958 اولين سد لاستيكي در اين شهر توسط كمپاني لاستيك سازي بريجستون طرح و ارائه گرديد.
اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي: ذخيره موقت دبي پايه رودخانه ها براي تأمين آب كشاورزي
افزايش سطح تراز آب در رودخانه و كاهش هزينه پمپاژ آب به اراضي كشاورزي در اين رودخانه ها
جداسازي آبهاي آلوده يا شور از آب شيرين
استفاده از سدهاي لاستيكي براي افزايش حجم ذخيره سدهاي بزرگ

استفاده از تيوپهاي لاستيكي به جاي دريچه هاي فولادي
در سدها
كاهش فرسايش در رودخانه هاي با شيب تند و زياد

اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي: بهبود شرايط زيست محيطي و بيولوژيكي و اكولوژيكي محدوده طرح
استفاده از سدهاي لاستيكي به عنوان بندهاي انحراف در تأمين آب كشاورزي
استفاده از بندهاي لاستيكي براي بازيافت آب زهكشها در طرح هاي آبياري
پرورش ميگو در نواحي ساحلي با استفاده از سدهاي لاستيكي
جداسازي آب شيرين رودخانه ها از آب شاخابهايي كه از سازندهاي شور عبور ميكند
كنترل سيلابها در رودخانه هاي مجاور در نواحي شهري
توليد الكتريسيته توسط نيروگاههاي آبي كوچك و بزرگ
استفاده از بندهاي كوتاه لاستيكي در حوضچه هاي پرورش ماهي
استفاده از سدهاي لاستيكي به عنوان بندهاي تنظيمي و انحراف
اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي: بالا آوردن سطح تراز آب رودخانه ها براي افزايش آبخور قايق ها و كشتي ها اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي: ساماندهي رودخانه ها
اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي با كمك سدهاي لاستيكي
استفاده از سدهاي لاستيكي در طرح هاي زيست محيطي و آبخيزداري
كنترل رسوب رودخانه اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي: مزاياي سدهاي لاستيكي: يكي از مسائل مهم در استفاده از لاستيك به جاي مصالح ديگر سازگاري عملكرد آن با طبيعت است.
هزينه اجرايي طرح هاي سد لاستيكي به مراتب ارزانتر از اجراي طرح با مصالح ديگر است.
مدت زمان طراحي در چنين سيستمهايي نسبت به ساير سازه ها بسيار كم و اندك است
مدت اجراي عمليات ساختماني سازه هاي لاستيكي كوتاه و سريع است.
پارامترهاي مورد نياز طراحي در اين قبيل سازه ها كم و اندك و دسترسي به آنها با سهولت بيشتري ممكن است و حتي در پاره اي از مواقع قضاوت وحدس و تخمين مهندسي كفايت مي كند.
اين سازه هاي لاستيكي در كليه شرايط آب و هوايي و در شرايطي كه حتي پي ساختگاه نامناسب باشد و امكان ساخت سا
خرید آنلاین