پاورپوینت آماده; بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام (آموزشهاي 72 ساعته BP محور برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار)

پاورپوینت آماده; بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام (آموزشهاي 72 ساعته BP محور برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار)

پاورپوینت آماده;  بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام (آموزشهاي 72 ساعته BP محور برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار)

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 25 اسلاید

بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام (آموزشهاي 72 ساعته BP محور برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار) فهرست مطالب مقدمه
اهداف پروژه
شرح موضوع
جمع بندي
پيشنهادات مقدمه طرح آموزش هاي كارآفريني برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار
شامل آموزشهاي BP خلاقيت و ...

اهميت SME ها برخي آمار مربوط به SME ها در آمريكا 95% از كسب و كارها در آمريكا از نوع كوچك هستند
45% از حجم كل تجارت در آمريكا توسط كسب و كارهاي كوچك است
51% از كل نيروي كار در كسب و كارهاي كوچك است
اهداف پروژه بررسي اثر آموزشهاي كارآفريني ارائه شده در ميزان تمايل به دريافت وام فراگيران

بررسي اثر آموزشهاي كارآفريني ارائه شده در عوامل موثر بر تقاضاي وام فراگيران

بررسي اثر آموزشهاي كارآفريني ارائه شده در كاربرد مصرف وام دريافتي شرح موضوع روش انجام كار
پيش آزمون- پس آزمون
تعداد نمونه ها 43 نفر در ابتداي شروع دوره و 52 نفر در انتهاي دوره
محل جمع آوري نمونه ها
شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان
موسسه بانوان كارآفرين
نمونه پرسشنامه بخش اول پرسشنامه
نام شركت
نام و نام خانوادگي
موضوع فعاليت شركت
سن
جنسيت
تحصيلات
تجربه كار مفيد
تلفن
آدرس بخش دوم پرسشنامه ميزان تمايل شما نسبت به دريافت وام چه ميزان است .
خيلي زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم بخش سوم پرسشنامه تا چه ميزان عوامل زير در تقاضاي وام شما موثر ميباشند.
سهولت وصول وام
نرخ بهره پائين
سقف مبلغ وام قابل دريافت
داشتن برنامه براي راه اندازي شركتي جديد يا توسعه شركت موجود
وجود تيم كاري توانمند در شركت يا وجود تجربيات ارزشمند حرفه‌اي در شما
وجود بازار خوب جهت شروع فعاليت يا توسعه فعاليتها
وجود امكانات و تجهيزات خوب جهت توسعه فعاليتها در شركت بخش چهارم پرسشنامه موارد مصرف تقاضاي وام شما چيست ؟
استخدام افراد حرفه اي
خريد مكان براي شركت يا فضاي كارگاهي
خريد تجهيزات جديد
پرداخت بدهيهاي ايجاد شده ويژگي نمونه هاي مورد برر سي از نظر جنسيت هم جنس مذكر هم از جنس مونث

از نظر دامنه سني از سن 24 سال تا 65 سال

از نظر تجربه كاري از افراد بي تجربه و تازه كار تا افراد با تجربه اي اعتبار پرسشنامه ها ضريب Cronbach's Alpha و بيشتر بودن اين ضرايب از 70% ميانگين كل قبل از دوره 4.047
بعد از دوره 4.274
موثر بودن تمامي عوامل در حد زياد
منظور
سهولت وصول وام
نرخ بهره پائين
سقف مبلغ وام قابل دريافت
داشتن برنامه براي راه اندازي شركتي جديد يا توسعه شركت موجود
وجود تيم كاري توانمند در شركت يا وجود تجربيات ارزشمند حرفه‌اي در شما
وجود بازار خوب جهت شروع فعاليت يا توسعه فعاليتها
وجود امكانات و تجهيزات خوب ميانگينها قبل از حضور افراد در دوره ميانگينها بعد از حضور افراد در دوره مقايسه آزمون t با 100% همه عوامل قبل و بعد از دوره تاييد شده اند عواملي كه بعد از دوره اختلاف ميانگين آنها معني دار بوده است ميزان تمايل
خرید آنلاین