پاورپوینت آماده; بازاریابی 2

پاورپوینت آماده; بازاریابی 2

پاورپوینت آماده;  بازاریابی 2

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 16 اسلاید

فصل 4 تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعاتي اصول بازاريابي
اهميت اطلاعات در بازاريابي چرا اطلاعات
لازم است؟ محيط بازاريابي برنامه ريزي
استراتژيك نيازهاي
مشتريان رقابت سيستم اطلاعات بازاريابي چيست؟(MIS) شامل افراد، تجهيزات و دستورالعملهاي مورد نياز كه جمع آوري،دسته بندي،تجزيه تحليل، ارزيابي و توزيع شده در زمان مناسب و با دقت كافي براي تصميم گيران بازاريابي.
وظيفه: ارزيابي،توسعه و توزيع اطلاعات Marketing Information Systemتوسعه اطلاعاتسيستم اطلاعات بازاريابي تجزيه و تحليل اطلاعات داده هاي دروني تحقيقات بازاريابي تجسس بازاريابي(هوش) توزيع اطلاعات ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي مديران بازاريابي محيط بازاريابي تصميمات و ارتباطات بازاريابي وظايف يك :MIS ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي ارزيابي هزينه/ منفعت اطلاعات مطلوب بايد نظارت بر محيط بازاريابي براي مديران بازاريابي وجود داشته باشد
انجام مصاحبه و تعيين اينكه چه اطلاعاتي
مطلوب،مورد نياز و امكان پذير است براي فراهم كردن
وظايف يك :MIS توسعه‌ي اطلاعات كسب اطلاعات مورد نياز براي مديران بازاريابي از منابع زير داده هاي دروني
جمع آوري اطلاعات از منابع داده هاي درون شركت

تجسس بازاريابي(هوش)
جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در دسترس عامه در مورد رقبا و محيط بازاريابي از : واحدهاي حسابداري،نيروهاي فروش، بازاريابي،توليد، واحد فروش
از: كاركنان، تامين كنندگان، مشتريان، رقبا، شركتهاي تحقيقات بازاريابي تحقيقات بازاريابي
طراحي، جمع آوري، تجزيه و تحليل و گزارش دهي داده ها در مورد يك وضعيت
وظايف يك :MIS توزيع اطلاعات اطلاعات بايد در زمان مناسب براي مديران مناسب توزيع شود
توزيع موردي اطلاعات براي
موارد خاص (Nonroutine) توزيع دوره‌اي اطلاعات براي
تصميم گيري (Routine) فرايند تحقيقات بازاريابي تعريف مساله و اهداف تحقيق توسعه‌ي(تهيه) برنامه تحقيق پياده سازي طرح تحقيق تفسير و گزارش دهي نتايج فرايند تحقيق بازاريابي گام اول. تعريف مساله و اهداف تحقيق تحقيقات اكتشافي تحقيقات توصيفي تحقيقات علي و معلولي
آزمون فرضيات در مورد روابط علي و معلولي.

جمع آوري اطلاعات اوليه كه به تعريف مساله
و پيشنهاد فرضيات كمك خواهد كرد.

تشريح مواردي نظير تمايلات مشتريان و
مشخصات جمعيت شناختي آنان يا پتانسيل بازار
براي يك محصول.
ثانويه
اوليه
تعيين نيازهاي اطلاعاتي مخصوص
اطلاعاتي كه براي مقاصد خاص
بايد جمع آوري شود
هر دو بايد باشد:
مرتبط
دقيق
رايج
بيغرض اطلاعاتي كه قبلا
جمع آوري شده است فرايند تحقيق بازاريابي گام دوم. توسعه‌ي طرح تحقيق تحقيق آزمايشي فرايند جمع آوري اطلاعات اوليه گام اول. نزديكي به تحقيق تحقيق شهودي
جمع آوري اطلاعات به وسيله مشاهده
افراد، اقدام
خرید آنلاین