پاورپوینت آماده; روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت 34 اسلاید

پاورپوینت آماده; روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت 34 اسلاید

پاورپوینت آماده;  روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت 34 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 34 اسلاید

به نام خالق زمین و آسمان روشهای نگهداری محصولات باغبانی روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت مقدمه: علم نگهداری محصولات بعد از برداشت مربوط به روش های برداشت
حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری آنها می شود. آشنایی باروشهای
نگهداری محصولات باعث می شود. تا از ضایعات محصولات باغبانی
کاسته شود . با توجه به اینکه میوه ها موجودات زنده هستند، در
فرآیند تنفس اکسیژن مصرف کرده و co2 آزاد می کنند .
علم فیزیولوژی بعد از برداشت شرایط حفظ کیفیت محصولات را
در مراحل مختلف نگهداری مورد بررسی قرار می دهد. عوامل مﺆثر بر فساد محصولات 1- میکروارگانیسم ها: مانند کپک ها، مخمرها و باکتریها که سبب ایجاد تغییراتی در ماده غذایی می شود.
2- آنزیم ها: میکروب ها دارای انزیم هایی هستند که سبب کاهش کیفیت غذا می شود . همچنین خود ماده غذایی دارای آنزیم های فساد می باشد .
3- رطوبت: به عنوان یک حلال سبب تسهیل انجام بسیاری از واکنش های مخرب می شود .
4- اکسیژن: اکسیژن با اجزای ماده غذایی وارد واکنش می شد و تولید محصولات نا مطلوبی می کند.
5- حرارت: گرما نقش اساسی در فساد ماده غذایی دارد و افزایش درجه حرارت سبب تسریع فعالیت های مخرب می شود
6- نور: سبب نابودی بسیاری از ویتامین ها مانند A،CوB2 می شودواجزای رنگین ماده را نیز از بین می برد .
نگهداری محصولات بعد از برداشت گرمای محسوس ماده

گرمای ناشی از تنفس

نفوذ گرما به درون ماده روش چیدن محصول برخی از روشهای نگهداری محصولات بعد از برداشت آنزیم زدایی: یک فرآیند حرارتی است که قبل از انجماد، خشک کردن و... انجام می شود.

عقیم کردن حرارتی

مومی کردن: برای کاهش تبخیر و جلوگیری از چروکیدگی و پژمردگی محصول از موم استفاده می شود .
روشهای آنزیم زدایی آنزیم زدایی با آب داغ: در این روش از آب داغ با حرارت 80-100درجه سانتیگراد استفاده می شود .


آنزیم زدایی با بخار: که از جریان بخار برای از بین بردن آنزیم ها استفاده می شود . شمای واکس زدن عملیات آماده سازی محصول برای بسته بندی 1- جدا کردن مواد زاید: مانند میوه های پوسیده ، لهیده، سنگ ریزه و شاخ و برگ .
2- شستن محصول:برای زدودن گرد وغبار وبقایای شیمیایی و... محصول شسته می شود .
3- ضد عفونی محصول: از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده استفاده می شود.
4- واکس زدن: قبلاً شرح داده شد .
5- درجه بندی: در حفظ کیفیت، بازار پسندی و بسته بندی امر مهمی است .
6- التیام بخشی:بیشتر برای محصولات غده ای استفاده می شود .
7- خنک کردن مقدماتی: این عملیات باید در24 ساعت بعد از برداشت بار یکاهش دمای محصول انجام می گیرد .
8- رساندن مصنوعی: این روش برای میوه های فراز گرا مناسب بئده زیرا به اتیلن حساس اند .
9- سبز زدایی: توسط گاز اتیلن رنگ سبز میوه از بین برده می شود . جدا کردن مواد زاید شستن محصول مومی کردن بسته بندی محصولات بسته بندی محصولات در مزرعه: این نوع بسته بندی سر مزرعه و قبل از حمل و نقل به مکان های دور دست انجام می شود .


بسته بندی مرکزی: محصولات بعد از برداشت وارد سورتینگ ها و انبارها شده و
خرید آنلاین