پاورپوینت آماده; روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی

پاورپوینت آماده; روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی

پاورپوینت آماده;  روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 10 اسلاید

روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی استاد راهنما : مهندس خورشیدپور
ارائه دهنده : نفیسه دهقانی
اردیبهشت 88 فهرست مطالب هیدرولیز نشاسته بااسید
معایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکز
روش های تولید قند مایع گلوکزی :
1.هیدرولیز اسیدی به روش غیر مداوم
2.سیستم مداوم هیدرولیز
3.هیدرولیز اسید – آنزیم
4.هیدرولیز آنزیم _ آنزیم غیر مداوم

هیدرولیز نشاسته با اسید نشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است :
ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α و (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است .

:DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند . ویژگی های عمومی محلول نشاسته برای تصفیه گلوکز معایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکز امکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) .

انجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود .

افزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی

نیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی
هیدرولیز اسیدی به روش غیرمداوم سیستم مداوم هیدرولیز هیدرولیز اسید – آنزیم هیدرولیز آنزیم _ آنزیم غیر مداوم “Thank you”
خرید آنلاین