پاورپوینت آماده; تعريف فاضلاب

پاورپوینت آماده; تعريف فاضلاب

پاورپوینت آماده;  تعريف فاضلاب

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 64 اسلاید

تعريف فاضلاب عبارتست از جريان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعاليتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاينده های مختلف فيزيکی ، شيميائی و بيولوژيکی بوده و با آلودگی محيط زيست، سلامت انسانها را به مخاطره بياندازد.

مصارف آب در صنعت توليد بخار( ديگهاي بخار)
خنك كردن دستگاهها و سيالات ديگر
مصارف مختلف پروسس يا فرآيند ( استفاده مستقيم در توليد محصول)
شست و شوي محصول يا مواد اوليه، دستگاهها و سالنهاي توليد
حمل ونقل مواد ( مثل حمل چغندر در كارخانجات قند)
مصارف عمومي و بهداشتي ( آبياري فضاي سبز، حمامها و ..)
ساير مصارف متفرقه
تشکیل پلها واتصالات درون ذره ای با پلیمرها اصول تصفیه آب (دکترچالکش امیری) 3 4 تشکیل پلها واتصالات درون ذره ای با پلیمرها آب را معمولا برای مصارف زیر تصفیه میکنند
آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی
صنعت
پژوهش و پزشکی
کشاورزی عوامل مناسب برای انتخاب روش تصفیه
هزینه کلی
قابلیت اجرا
مشخصات بهره برداری
تجهیزات مورد نظر
نیروی انسانی ترکيب فاضلاب 99/9درصد آب
0/1 درصد مواد جامد


مواد جامد شامل:
مواد آلی
مواد معدنی جامد (محلول- معلق )
اهدف تصفيه فاضلاب :

گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب
اكسيداسيون مواد ناپايدار آلي موجود در فاضلاب و تبديل آنها به مواد پايداري مانند نيترات ها ، سولفات ها و فسفاتها و سپس ته نشين سازي و جداسازي آنها
جداسازي مواد سمي محلول و نامحلول از فاضلاب نظير تركيبات فلزهاي سنگين
گندزدائي و كشتن ميكربها انواع فاضلاب فاضلابهای خانگی
فاضلابهای صنعتی
فاضلابهای سطحی
فاضلاب خانگی
ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و... نیز جمع آوری می شود.
ويژگيهاي خاص فاضلابهاي صنعتي امكان وجود مواد و تركيبات شيميايي سمي در فاضلاب كارخانه بيشتر است
خاصيت خورندگي بيشتري دارد
خاصيت اسيدي و قليايي زيادي دارد
امكان وجود موجودات زنده در آنها كمتر است ضايعات و آلودگيهاي فاضلابهاي صنعتي مواد آلي قابل مصرف و تجزيه توسط ميكروارگانيسم ها
مواد آلی مقاوم به تجزيه بيولوژيکی
مواد معلق و ذرات غير محلول و كلوئيدي
مواد مغذی ( ازت و فسفر)
رنگ ، بو ، كدورت
مواد روغني و شناور شامل اسيدهاي چرب ، چربيها ، روغنها
فلزات سنگين و سمي مانند جيوه ، سرب ، كروم و...
جامدات غير آلی محلول
پاتوژن ها
درجه حرارت
مشخصه های کیفی فاضلاب مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب BOD)Biochemical Oxygen demand)
COD(Chemical Oxygen demand)
TOC)Total organic carbon)
SS(Suspended solids)
DO(Dissolved Oxygen) رده بندی آبها نسبت به درجه آلودگی بر حسب میلی گرم در لیتر مهمترین شاخصهای آزمایشگاهی (BOD) اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي
(COD) اكسيژن مورد نياز شيميايي
PH
(Oil&Grease)
خرید آنلاین