پاورپوینت آماده; سموم کشاورزی

پاورپوینت آماده; سموم کشاورزی

پاورپوینت آماده;  سموم کشاورزی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 44 اسلاید

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه
توسعه كشاورزي به عنوان عمده‌ترين راه تأمين مواد غذايي، تنها زماني پاسخگوي جمعيت رو به رشد بشر خواهد بود كه پيشرفت آن همگام و متناسب با روند افزايش جمعيت باشد. از طرفي گسترش كشاورزي باعث ناپايداري در اكوسيستم‌هاي طبيعي شده و توان آنها را بر هم زده است. در حقيقت كشاورزي نوعي انحراف از تعادل طبيعي در اكوسيستم است كه هدف از آن به دست آمدن محصولات خاص مي‌باشد. اما طبيعت به طور مطلق تسليم اين فشارها نشده و تدريجاً نوعي كشش به سوي برقراري مجدد تعادل بوجود مي‌آورد كه به صورت عوارض ناخواسته‌اي چون آفات و بيماري‌هاي گياهي و نيز علفهاي هرز در كشاورزي بروز مي‌كند. بطور تقريبي حدود يك سوم از محصولات كشاورزي جهان در مراحل داشت و برداشت توسط آفات از بين مي‌رود. ميزان خسارت آفات در كشورهاي توسعه نيافته از اين هم بيشتر است. مثلاً در آمريكاي لاتين حدود چهل درصد محصولات با هجوم آفات از بين مي‌رود. طبق تخمين سازمان خوار و بار جهاني (F.A.O) حدود پنجاه درصد محصول پنبه در كشورهاي در حال توسعه در اثر عدم دسترسي سموم حشره‌كش از بين مي‌رود. از اين جهت اهميت استفاده از سموم در كشاورزي و تأمين غذاي انسان روشن مي‌شود. كاربرد سموم از يك طرف با از بين بردن عوامل ناخواسته، باعث افزايش كمي و كيفي محصولات شده و از طرف ديگر با از بين بردن عوامل كنترل كننده طبيعي آفات، تعادل زيستي را به هم زده و موجب طغيان آفات مي‌شود. همچنين تأثير سوء سموم بر ساير موجودات، مسموميتهاي ناشي از كاربرد آفتكش‌ها در بين افراد و نيز هزينه‌هاي توليد سموم شيميايي از مواردي هستند كه نياز به استفاده اصولي و متفكرانه از اين مواد را بيشتر نشان مي‌دهند. در هر صورت بايد به اين نكته توجه داشت كه حتي امروزه نيز سموم شيميايي در عمل نيرومندترين سلاح مبارزه با آفات به شمار مي‌رونـد و احتمالاً بشر هرگز از آنها كاملاً بي نياز نخواهد شد. اصل مهم، كاربرد صحيح و دقيـق اين مواد است تا ضمن مبارزه با آفات، حداقل اثرات سوء به محيط زيست وارد شـود. اين هدف امـروزه در قالب برنامه‌هاي مبارزه تلفيقي با آفات تا حدي تحقق يافته و بـايد كـوشـيد تا با توسعه و پيشبرد اين برنامـه‌ها، از سموم به عـنوان يك وسيله مفيد حداكثر استفاده را بنماييم.سموم عرضه شده به بازار بسيار متنوع و متعدد هستند و هر گروه از آنها اثرات بيولوژيك خاص خود را دارند. بعضي از آنها روي علفهاي هرز مؤثرند و برخي نيز براي كنترل آفات و يا بيماريهاي گياهي استفاده مي‌شوند. اكثر اين سموم متعلق به گروه حشره‌كشها هستند. آنچه در اين مجموعه به آن پرداخته خواهد شد شامل گروه‌هاي مختلف سموم حشره كش، كنه كش، جونده كش، حلزون كش و شيوه استفاده از اين سموم مي‌باشد. سموم آفت كش طيف گسترده اي از تركيبات شيميايي هستند كه براي از بين بردن آفات كشاورزي يا بهداشتي ساخته شده‌اند. از حدود سال 1944 تا كنون هزاران تركيب آفت كش مختلف عرضه شده‌اند. اكثر اين تركيبات به طور مصنوعي در آزمايشگاه سنتز مي‌شوند. البته تعدادي از آنها نيز داراي منشأ طبيعي هستند. معمولاً پس از شناخته شدن خواص مطلوب آفت كشي در يك تركيب شيميايي، بررسيهاي مختلف بيولوژيك و بيوشيميايي روي آن تركيب انجام مي‌شود تا ضمن اصلاح خواص آفت كشي، امكان تهيه تركيبات ديگر نيز فراهم شود. علف کش علف ك
خرید آنلاین