پاورپوینت آماده; سيستم بسته بندي ضد عفوني شده ASEPTIC 12 اسلاید

پاورپوینت آماده; سيستم بسته بندي ضد عفوني شده ASEPTIC 12 اسلاید

پاورپوینت آماده;  سيستم بسته بندي ضد عفوني شده ASEPTIC  12 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 12 اسلاید

ASEPTIC سيستم بسته بندي ضد عفوني شده تهيه كنندگان:
شيما بهمن زاده
احسان اماني
علي اصغر زرواني
پاييز 87
استاد :
خانم دكتر پوراحمد
تعريف ASEPTIC پر كردن بسته هاي استريل با محصولات استريل شده .

كلمه آسپتيك از كلمه يوناني SEPTICOS گرفته شده كه معني آن عدم وجود آنزيم هاي فاسد كننده است ،به اين مفهوم كه ماده مورداستفاده در بسته بندي خواص مكانيكي مطلوب براي جلوگيري از نفوذ گازها ويا مايعات غير مجاز را داشته باشد . به طور كلي 2 مبحث در كاربرد تكنولوژي بسته بندي ضد عفوني شده وجود دارد: بسته بندي محصولات استريل شده مانند ،شير .
بسته بندي محصولات غير استريل شده مانند ،محصولات لبني تخمير شده .


تفاوت
تكنولو‍ژي آسپتيك
و
فرآيند كنسروسازي
فوايد تكنولوژي بسته بندي ضد عفوني شده :


در اين سيستم انواع مختلف مواد و ظروف بسته بندي با ابعاد و اندازه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند .

در اين روش با استفاده از دماي بالا و زمان كوتاه محصول مرغوب تري به دست آمده تا زمان ماندگاري مواد غذايي افزايش يابد .

در مبدلهاي حرارتي از نوع آسپتيك سطح حرارتي وبرودتي زيادتر است بنابر اين قادر است انتقال حرارتي زيادتري ايجاد كند .
بررسي سيستم ضد عفوني شده : عملكرد ضد عفوني شده موارد زير را شامل مي شود :

استريليزاسيون محصولات غذايي قبل از پر كردن ظروف .
استريليزاسيون مواد بسته بندي و ظروف وسيستم بسته بندي قبل از پر شدن .
استريليزاسيون تاسيسات ضد عفوني كننده قبل از عمل واحد UHT، خط توليد محصولات استريل هوا و گازها ،دستگاههاي پركننده ماشين آلات ومحوطه وابسته.
نگهداري تاثيرات حاصل از استريليزاسيون در سيستم كلي در طول عملكرد.

نكته :گرم كردن و سرد كردن در مرحله استريليزاسيون فرآورده بايد با سرعت هر چه ممكن اعمال شود تا بهترين كيفيت حاصل شود . تعدادي از متدهاي اخير استريليزاسيون فرآورده عبارتند از : ريز موج ماكروويو
مقاومت در گرم كردن الكتريكي
تخليه بالاي ولتا‍ژ الكتريكي
فشار فوق العاده زياد استريليزاسيون مواد بسته بندي و تجهيزات : گرما شامل: بخار مرطوب (در قالب آب داغ يا بخار اشباع شده )
بخار خشك(در قالب بخار با دماي بالا يا هواي داغ )
مواد شيميايي :H2O2 ،اتانول ،اتيلن اكسيد .
پرتوزايي: به صورت جداگانه يا تركيبي .

پركردن:

ورود محصول بعد از استريليزاسيون دمايي به تيوپ .
هواگيري به منظور خارج كردن هوايي كه در هنگام آزمودن فراورده وارد بسته شده انجام مي گيرد .
جمع آوري مواد استريل شده در يك تانكر ذخيره ي ضد عفوني قبل از بسته بندي .

نياز ويژه به مواد پلاستيكي در بسته بندي ضد عفوني: استفاده از پلاستيك در سيستم بسته بندي ضد عفوني شده به علت ويژگي هاي زير است :
مقاومت شيميايي
پايداري دمايي .
برخورداري از سطح پايين آلودگي به موجودات ريز وذره بيني .
مقاومت در برابر تابش هاي يونيزه كننده .

فوايد بسته بندي ضد عفوني در بررسي جثه ي بسته بندي :

امنيت
قابل اعتماد بودن
خرید آنلاین