پاورپوینت آماده; شهر علوم و هنر

پاورپوینت آماده; شهر علوم و هنر

پاورپوینت آماده;  شهر علوم و هنر

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 11 اسلاید

شهر علوم و هنر سانتیاگو کالاتراوا :از آنجا که این سایت به دریا نزدیک است ووالنسیا خشک،تصمیم گرفت تا از آب به صورت انعکاس دهنده معماری به عنوان یک المان شاخص سایت استفاده کند.
شهرک علوم وفنون یک مرکز بازآفرینی شهری برای فرهنگ و علوم در مقیاس بزرگ است که همچنین L,Oceanografic-شهری در زیر آب که توسط مرحوم Felix candelaطراحی شده است را نیز در بر می گیرد. این شهرک در بستر رود خشک شده turiaدر میانه راه بین شهر قدیم والنسیا و ناحیه ساحلی nazaretدر مساحتی حدود 350 هزار متر مربع گسترده شده است.
در پی طغیان مهیب این رود در سال 1957،رود توسط کانالی به جنوب شهر منحرف و هدایت و بستر خشک شده رود درخت کاری شد وبه تفرجگاهی به طول 7 کیلو متر که ازمرکز شهرشروع می شد،تبدیل گردید.
طرفین این تفرجگاه از طریق 2پل طراحی شده توسط کالاتراوا به هم متصل می شود. افلاک نما L,Hemisfericاولین قسمتی بود که به روی عموم گشوده شد. موزه علم در سال 2000،ساختمان پارکینگ L,Umbracleدر سال 2001و کاخ هنر palacio de las artesدر سال 2002 به بهره برداری رسید . استفاده کالاتراوا از بتن سفید و قطعات شکسته و خرد کاشی های براق(یکی از هنر های محلی والنسیا)،تمام ساختمان هارا به مانند یک کل واحد به هم پیوند داده است. دو ساختمان اصلی،افلاک نما وموزه علم در اطراف تفرجگاه که از کاخ هنر شروع می شود ودر راستای طولی سایت امتداد پیدا می کند،طوری چیده شده اند که دیدهای مناسبی را به سمت دریا عرضه می کنند. تفرجگاه وپارکینگ خودروها آخرین مرحله طراحی کالاتراوا در مجموعه بی نظیر و وسیع شهر علوم و فنون است.

سقف سازه های دریایی که پارک اقیانوس شناسی مجموعه در زیر آب به ابعاد 80هزار متر مربع،را تشکیل می دهند،توسط felix candelaطراحی شده. یک برج مخابرات برای گوشه غربی سایت طرح ریزی شده بود که با تغییر دولت در سال1996،این برج مخابراتی جای خود را بهذ کاخ هنر داد.
پیاده روها به عنوان بخشی منفک نشدنی از محوطه سازی به صورت یک عنصر سامان دهنده عمل می کند. باغ ها در تمام سایت گسترده شده اند و به یاد رودی که از میان سایت عبور میکرد،استخرهای کم عمقی ،افلاک نما را در بر گرفته وسقف کتابخانه،زیر رستوران،سینما و غالب تالارهای کنفرانس را احاطه کرده است. بعلاوه باریکه های آب ،لبه شمالی موزه علم را پر تلالو می کند. یکی از نقاط اوج غرب تفرجگاه ورودی های ایستگاه مترو آلامدا وپل آلامدا(که شهر قدیم والنسیا را به دانشگاه متصل می سازد)است.
ارتفاع سایبان های فلزی که ورودی های به ایستگاه زیر زمینی را مشخص می کنند توسط بازوهای هیدرولیکی قابل کاهش است،تا جایی که سایبان ها با کف هم سطح می شوند وبدین ترتیب ورودی بسته می شود. سقف ایستگاه زیر زمینی به شاه تیری که سازه پل را نگه می دارد متصل است که به کمک یک توده مرکزی بتونی محکم می شود.
خرید آنلاین