پاورپوینت آماده; ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها 81 اسلاید

پاورپوینت آماده; ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها 81 اسلاید

پاورپوینت آماده;  ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها 81 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 81 اسلاید

hassan emami بنام خداوند عليم ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها hassan emami مديريت تغيير مديريت استراتژيك hassan emami قوائد مديريت تغيير و تحول hassan emami حركت hassan emami وضع موجود
A وضع مناسب
B 81 83 hassan emami وضع موجود
A وضع مناسب
B 81 83 شناسائي وضع موجود
تعيين وضعيت مناسب
مسير حركت hassan emami وضع موجود وضع مناسب وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع مناسب وضع مناسب وضع مناسب ساده پيچيده انسان ها


انسا ن ها سازمان hassan emami وضع مناسب يعني چه ؟ hassan emami A B C D hassan emami چه تضميني وجود دارد كه
راه انتخابي درست است ؟ hassan emami وضع موجود
A وضع مطلوب
E hassan emami A B C D E موجود مطلوب مناسب
83 مناسب
84 مناسب
85 hassan emami مناسب چه نسبتي از مطلوب دارد ؟
مناسب چه نسبتي از موجود دارد ؟ hassan emami قانون عمومي حركت hassan emami مديريت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مديريت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مديريت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدل هاي كمي و رياضي مدل هاي آرماني hassan emami مناسب مطلوب hassan emami A B هدف عيني سياست مناسب E اهداف كلان استراتژي مطلوب برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي عملياتي hassan emami قائده دوم :
موضوعات تغيير رابطه سيستماتيك با يك ديگر دارند hassan emami چه كاري مي خواهد انجام شود ؟
چه روابطي بين عوامل كار وجود دارد ؟
عوامل انجام كار چه كساني هستند ؟
روش انجام كار چيست ؟ M
S

H
T hassan emami M & G T H S موضوعات تغيير hassan emami M & G T H S موضوعات تغيير hassan emami M & G T H S موضوعات تغيير hassan emami M & G T H S موضوعات تغيير hassan emami M & G T H S موضوعات تغيير تدوين
برنامه اجراي برنامه كنترل استراتژيك مديريت استراتژيك hassan emami تدوين استراتژي اجراي
استراتژي كنترل
استراتژي تدوين اهداف
عيني سازماندهي و
اجرا كنترل
عمليات مديريت
استراتژيك مديريت
عمليات برنامه ريزي استراتژيك ساختار، نيروي انساني
تكنولوژي و مالي ذهني
گروه
معدود
ذهني
عيني عيني
نامحدود شرايط بيروني hassan emami شرايط بيروني hassan emami تغيير در شكل بندي اقتصادي اجتماعي توسعه فن آ وري هاي جديد تغيير مؤلفه هاي قدرت نفوذ در مسائل ژنتيك بسط و توسعه سيستم ارتباطات تغيير در ساختار سازمانها تحولاتي كه در سه دهه اخير رخ داده است : پاسخگوئي و ارائه خدمت به نيازهاي جديد hassan emami تغيير در شكل بندي اقتصادي اجتماعي hassan emami 1825 == 13

1880 == 100

1937 == 640

1960 == 6400

1980 = 39000
سرعت 1500 = 1000
1950 = 120000
1960 = 1000
1980 = 5Yaer

1990 = 20 – 30 M 1825 == 4
1900 == 19
1960 == 141
1970 == 290

= 2
جمعيت 1825 = 1/2Q
1850 = Q
1900 = 10Q
…انرژي
1950 = كل دوران hassan emami hassan emami توسعه فن آ وري هاي جديد hassan emami The da Vinci Surgical System
خرید آنلاین