پاورپوینت آماده; کشت سیفی جات و سبزی جات

پاورپوینت آماده; کشت سیفی جات و سبزی جات

پاورپوینت آماده;  کشت سیفی جات و سبزی جات

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 25 اسلاید

عنوان پروژه: کشت سیفی جات و سبزی جات سال تحصیلی: 87-86 مقدمه تقاضای مداوم برای سبزی های تازه و فراورده ها در بازارهای کشور نشان دهنده عظیم بودن نقش
اقتصادی صنعت تولید سبزی وسهم آن در بر آورد کردن عمده رژیم های غذایی است متخصصین علم تغذیه معتقدندکه مصرف سبزی ومیوه به صورت تازه یافراورده ای ازبروزناراحتیهای
ناشی ازفقرغذایی جلو گیری می کند.خوشبختانه مصرف سبزی و میوه به صورت تازه در ایران بسیار
رایج است. و کمتر سفره ایمی توان یافت که خالی از آن باشدولی با این حال یاد آور می شویم که علی رغم
قدمت وسابقه طولانی کشت تعداد قابل ملاحظه ای ازسبزیها درایران پیشرفت قابل توجهی دراین
زمینه صورت نگرفته است. خصوصاً منطقه ی مغان به علت همسایه بودن با کشور آذربایجان در این زمینه نقش مهمی ایفا کند
لذا اهمیت دادن به گلخانه ولی با مدیریت صحیح می تواند منطقه ما را به سوی کشاورزی مدرن
سوق دهد. ومادرزمینه تهیه بذر،تولید و انبار داری وبازاررسانی بعلت عدم توجه به اصول صحیح علمی وتکنیکی
دچارنا بسامانی های عمده ای می باشیم که با کاربر آخرین روش های علمی کشور ما نیز به صورت
یکی از مهمترین ممالک صادر کننده انواع سبزی به صورت خام و فرآورده ای باشد. اهمیت اقتصادی طرح: تولید سبزی به روش گلخانه ای بستری مناسب برای برگشت سریع و مطمئن سرمایه گذاری های
کشاورزی است که باعث ثبات در منطقه برای سبزی کاری با خارج کردن این حرفه از حالت
فصلی به دائمی می گردد .
حرفه ی سبزی کاری به میزان قابل توجهی به اقتصاد ملی کمک می کند و علاوه بر کشاورزان
نفرات زیادی را نیز در زمینه های متعددی نظیر تهیه ی فرآورده های سبزیجات ، حمل ونقل و
بازار یابی جذب می نماید که با توجه به نیروی انسانی فراوان و بازار عرضه ی مناسب داخلی و
خارجی پرورش سبزی وطرح مدرن سبزی کاری از دور نمای روشنی در منطقه داراست وقابلیت
جذب قسمت عمده ی سرمایه گذاری های بخش کشاورزی را دارد. اهداف طرح: 1) اشتغال زایی: با توجه به جمع کثیر افراد جویای کار در منطقه این طرح می تواند در صورت کافی و مدیریت صحیح
موفقیت قابل توجهی برای اشتغال زایی داشته باشد مخصوصاً اشتغالی مطمئن و دائمی. 2)خارج کردن کشت از حالت فصلی به دائمی: کشاورزی در منطقه با توجه به شرایط خاص فصلی برای مدت محدودی است.
لذا منطقه با توجه به پتانسیل های موجود دیگر نیاز مند سیستمی است تا با خارج از این مرحله
کشاورزی وارد مرحله ای مطمئن و دائمی گردد. احداث گلخانه با توجه به کنترل آن در شرایط
مطلوب می تواند کشاورزی را در چهار فصل به صورت درآمد زا احیاء کند. 3)برگشت مطمئن و متمادی سرمایه: درکشاورزی ش
خرید آنلاین