پاورپوینت آماده; مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار

پاورپوینت آماده; مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار

پاورپوینت آماده;  مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 69 اسلاید

بنام پروردگار
اندیشمند و اندیشه دوست
مبانی و روش تهیه طرح کسب و کارBusiness Plan ضرورت برنامه‌ريزي به عنوان بخشي ‌از هر فعاليت ‌كاري برنامه‌ريزي خوب مي‌تواند:
كارآفرين را در ادارة كسب‌وكار راهنمايي كند؛
از بروز اشتباههاي زيانبار جلوگيري كند؛
در پيشرفت و بهبود كار كمك نمايد؛
انجام امور را سرعت بخشيده و در نتيجه باعث صرفه‌جويي در زمان شود؛
فرآيند‌هاي مختلف توليد، بازاريابي و توزيع را بهينه‌سازي كرده و از اتلاف مواد اوليه، كار و سرمايه جلوگيري نمايد؛
همچنين، با تعيين چشم‌انداز و رسالت شركت، مديريت را در دستيابي به اهداف كوتاه و بلند‌مدت ياري مي‌دهد. تعريف كارآفريني دكتر رابرت هيسريچ كارآفريني را به شرح زير تعريف نموده است:
كارآفريني عبارت است از
فرآيند خلق چيزي با ارزش و متفاوت،
از طريق اختصاص زمان و تلاش كافي،
همراه با ريسك مالي، رواني و اجتماعي؛
همچنين دريافت پاداشهاي مالي
و رضايت شخصي از نتايج حاصله.
برنامه کسب و کارچيست؟ برنامه کسب و کار، مهمترين سند نوشته ‌شده‌اي است كه تمام جنبه‌هاي مختلف كسب‌وكار را پيش از راه‌اندازي آن بررسي مي‌كند.
برنامه کسب و کارحاوي برنامه‌هاي كاربردي است، مانند برنامة مالي، برنامة ‌عملياتي، برنامة توليدي، برنامة بازاريابي، و ساختار سازماني.
اين برنامه‌ها همانند نقشه‌اي كارآفرين را در طول مسير راهنمايي مي‌كنند. برنامه کسب و کار جزئيات تمامي موارد مربوط به نوع شغل، بازاريابي، رقابت، عمليات راهبردي، پرسنل، امور مالي، سرمايه‌گذاري را در بر می گیرد .
برنامه کسب و کار(Business Plan) عبارت است از يك طرح كه آينده و توسعه يك كسب و كار را معين مي‌كند و اغلب يك دوره چند ساله را در بر مي‌گيرد . يك برنامه کسب و کارخوب بيانگر موارد زير است: دورنماي راهبردي از شركت
مهمترين ابزار ارتباطي درون‌شركتي و برون‌شركتي
ابزاري براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي لازم براي كار
ابزاري براي برنامه‌ريزي، اندازه‌گيري و بهبود عملكرد
مبنايي براي تصميم‌گيري صحيح
راهي براي ايجاد انگيزه در كاركنان
چرايي اهميت برنامه کسب و کار بررسي واقع‌بينانه
ابزار عملكردي
ابزاري براي برقراري ارتباط
ابزار ايجاد انگيزه
ابزار توسعة مديريت
راهنماي مسير

هدف از تهيه برنامه کسب و کار جذب سرمايه اوليه
جذب تيم مديريت
نقشه راهنما ذينفعان
کسب و کار چه كسي بايد طرح را بنويسد؟ برنامه کسب و کار بايد به وسيلة كارآفرين تنظيم شود. به ياد داشته باشيد كه فقط خود كارآفرين است كه مي‌تواند ايدة خود را در قالب برنامه کسب و کار تنظيم كند.
با وجود اين، ‌بايد با بسياري از سازمان‌ها و كارشناسان امر، هنگام تنظيم طرح مشورت كرد.
وكلا، حسابداران، مشاوران تجاري، و مهندسان در آماده‌سازي طرح مفيد هستند.
چه كسي طرح را مي‌خواند؟ كاركنان و مديران شركت، سرمايه‌داران، بانكداران، سرمايه‌گذاران فعاليت‌هاي ك
خرید آنلاین