پاورپوینت آماده; عمل آوري بتن

پاورپوینت آماده; عمل آوري بتن

پاورپوینت آماده;  عمل آوري بتن

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 31 اسلاید

عمل آوري بتناستاد: آقاي دکتر هريسچياندانشجو: مهدي روح پرورآبان 1387 موضوعاتي که در اين پروژه به آنها خواهيم پرداخت:1. تعريف عمل آوري بتن و تاثير رطوبت و حرارت در فرايند عمل آوري2. عوامل موثر در مراقبت از بتن3. روش هاي عمل آوري بتن4.مدت زمان عمل آوري5.کنترل کفايت عمل آوري تعريف عمل آوري بتن:عمل آوردن فرايندي ا ست که طي آن از افت رطوبت بتن جلوگيري شده و دماي بتن در وضعيت رضايتبخشي حفظ مي شود . عمل آوردن بتن تأثيري بسزايي روي ويژگيهاي بتن سخت شده ، از جمله کاهش نفوذپذيري و مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن دارد . در اين تعريف دو کلمه کليدي وجود دارد که براي درک بهتر اهميت عمل آوري مي با يد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. تاثير رطوبتدر صورت تبخير آب موجود در بتن به خصوص در نواحي سطحي ، عمل هيدراتاسيون بتن متوقف مي شود که در اصطلاح کارگاهي به آن سوختن بتن مي گويند.با خشک شدن بتن در آن انقباض(جمع شدگي) به وجود مي آيد. بنابر اين اگر خشک شدن در هنگامي رخ دهد که مقاومت بتن ناچيز است، در آن ترک بوجود مي آيد.به علاوه از آنجايي که خشک شدن ابتدا در سطح بتن بوجود مي آيد، در سيمان لايه سطحي هيدراتاسيون رخ نداده و بعد از خشک شدن، همانند يک لايه پودر در سطح بتن در مي آيد که هيچ گونه مقاومتي براي يکپارچه نگه داشتن دانه هاي سطحي ندارد. خشک و مرطوب شدن متوالي مي تواند باعث صدمات بيشتري نسبت به حالت عدم عمل آوري گردد. تاثير حرارتحرارت بتن در حين واکنش هاي شيميايي آبگيري(هيدراتاسيون)، تاثير مهمي بر سرعت افزايش مقاومت دارد. درجه حرارت هاي نزديک به نقطه انجماد آب ، گيرش و يا سخت شدن بتن را به تاخير مي اندازند ويا به صفر مي رسانند. در صورتي که درجه حرارت پايين تر از نقطه انجماد باشد، آب درون بتن يخ ميزند وچون حجم يخ بزرگ تر از آب معادل در حالت مايع است، ساختار بتن شکسته شده و بعد از ذوب يخ، هيچ گونه مقاومتي نخواهد داشت.از طرف ديگر، اگر دماي بتن بيش از 32 درجه سانتيگراد باشد، خطر بزرگي وجود دارد که آب مخلوط بتن به سرعت تبخير شود که جايگزين کردن اين آب تبخير شده به سختي امکان پذير است و نياز به زمان مراقبت طولاني تري براي هيدراتاسيون کامل دارد.به همين علت مسايل مربوط به مراقبت بتن در هواي گرم بيشتر از مسايل مربوط به هواي سرد است. فرايندهاي عادي عمل آوري بتن بايد در درجه حرارت هاي بين 10 تا 27 درجه سانتي گراد صورت گيردکه با حضور دايمي رطوبت سطحي، بتن به صورت مرطوب نگه داشته شود. وقوع ترک هاي سطحي بتن در روز هاي گرم تابستان محتمل است زيرا واکنش هاي گيرش سريع تر رخ داده و حرارت داخلي به علت هيدراتاسيون باعث انبساط داخلي بزرگ تري نسبت به انبساط سطحي مي شود. عمل آوردن از مفاهيم سه گانه مراقبت، محافظت، و پروراندن، تشکيل يافته است. مراقبت به مجموعه تدابيري گفته مي شود که باعث شود سيمان موجود در بتن به مدت کافي مرطوب نگه داشته شود ، به طوري که حداکثر ميزان آبگيري آن چه در لايه هاي سطحي دانه ها وچه در حجم آنها صورت پذيرد.محافظت به مجموعه تدابيري اطلاق مي شود که مانع اثر نامطلوب عوامل بيروني ، مانند شسته شدن به وسيله باران يا آب
خرید آنلاین