پاورپوینت آماده; مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید

پاورپوینت آماده; مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید

پاورپوینت آماده;  مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 24 اسلاید

فصل اول
موضوع رفتار سازمانی تهیه کننده : دکتر سید علی اکبر احمدی تعریف ارتباطات :

واژه « ارتباطات » در جوامع نوین به وسیله همه ،
به کار می رود.این واژه برای توضیح خطاهای اجتماع
به طور کل و سازمانها به کار می رود .
در ادبیات رفتار سازمانی تعریف ارتباطات عبارت است
از انتقال مفاهیم اطلاعات که برای این منظور ،
سمبلهایی را به کار می برند . هدف ارتباطات

به طور کلی هدف از ارتباطات به وجود آوردن
تغییرات در رفتار یا تغییر در آن دسته از شرایطی
است که سازمان بر آنها کنترل دارد . ارتباطات یک طرفه و دو طرفه
در ارتباطات یک طرفه ، فرستنده بدون انتظار یا دریافت بازخورد از طرف
گیرنده ، ارتباط برقرار می کند . ولی هنگامی که گیرنده به فرستنده بازخورد
دهد ارتباطات دو طرفه است . « هارولد لیویت » و « رونالد میدلر » در
مورد اثرات و اثر بخشی ارتباطات یک طرفه و دو طرفه آزمایشهایی انجام
دادند. نتایج آزمایشها به قرار زیر بود :
1- ارتباطات یک طرفه به نحو قابل توجهی وقت کمتری می گیرد .
2- ارتباطات دو طرفه صحیحتر از یک طرفه است .
3- دریافت کنندگان در ارتباط دو طرفه از خودشان قضاوتشان مطمئنترند .
4- فرستنده در ارتباطات دو طرفه مورد حملۀ بیشتری قرار می گیرد زیرا
دریافت کننده توجه کاملی به ابهامها و اشتباههای وی دارد .
5- با اینکه ارتباط یک طرفه از صحت کمتری برخوردار است ولی منظمتر از
ارتباط دو طرفه می باشد که همواره با سر و صدا و آشفتگی همراه است .
در اغلب مواقع ، مدیران جهت اثر بخشتر شدن ارتباطات مجبورند از هر دو
نوع ارتباط استفاده کنند « هارولد لیویت » و « رونالد میدلر » در
مورد اثرات و اثر بخشی ارتباطات یک طرفه و دو طرفه آزمایشهایی انجام دادند.
1- ارتباطات یک طرفه به نحو قابل توجهی وقت کمتری می گیرد .
2- ارتباطات دو طرفه صحیحتر از یک طرفه است .
3- دریافت کنندگان در ارتباط دو طرفه از خودشان قضاوتشان مطمئنترند .
4- فرستنده در ارتباطات دو طرفه مورد حملۀ بیشتری قرار می گیرد زیرا
دریافت کننده توجه کاملی به ابهامها و اشتباههای وی دارد .
5- با اینکه ارتباط یک طرفه از صحت کمتری برخوردار است ولی منظمتر از ارتباط دو طرفه می باشد که همواره با سر و صدا و آشفتگی همراه است .
در اغلب مواقع ، مدیران جهت اثر بخشتر شدن ارتباطات مجبورند از هر دو
نوع ارتباط استفاده کنند نتایج آزمایشها به قرار زیر بود : موانع ارتباطات اثر بخش

هر عاملی که از تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده
جلوگیری به عمل آورد مانع ارتباطات نامیده میشود. بعضی ازمتداولترین موانع ارتباطات مؤثر به قرار ذیل میباشد:
1- اختلاف در ادراک
2- اختلاف زبان
3- صدا
4- عواطف
5- ناسازگاری ارتباطات کلامی و غیر کلامی
6- عدم اعتماد غلبه بر موانع ارتباطات بین افراد

غلبه نمودن بر موانع ، فرایند دو مرحله ای است :
نخست ، شخص باید انواع موانع مختلف را که احتمال
رخ دادن آنها می رود، بشناسد. دوم ، ب
خرید آنلاین