پاورپوینت آماده; مرضيه اميري

پاورپوینت آماده; مرضيه اميري

پاورپوینت آماده;  مرضيه اميري

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 22 اسلاید

LISTBOX این کنترل از یک کادر لیست تشکیل شده است. در این کنترل میتوان یک یا چندین داده را نمایش داد . در این کنترل می توان گزینه های موجود را انتخاب و کارهایی را با آنها انجام داد در واقع این گزینه ها لیستی از رشته ها می باشند به زبان ساده تر هر گزینه خاصیت رشته ای داردو همه این گزینه ها آرایه ای از رشته ها هستند خاصیت های مهم: item: این ویژگی برای اضافه کردن داده بهlistbox است برروی آن کلیک می کنیم تا کادر محاورهای زیر باز شودبعد از این داده های خود را وارد می کنیم بعد برروی دکمه ok کلیک می کنیم تا به کنترل اضافه شوند. واردکردن داده ها خاصیت sorted:این خاصیت دارای دو مقدار true یا false است که اگر بخواهیم داده ها را در این کنترل مرتب شده به صورت صعودی داشته باشیم کافی است مقدار این خاصیت را برابر true قرار بدهیماین خاصیت تمام گزینه ها list box را کارکتر به کارکتر مرتب می کند مثال اسلاید بعد همانطور که مشاهده کردید ابتدا گزینه اول که one است را در جای خود قرار می دهد زیرا کارکتر o مقدم بر t است برای گزینه دوم که دو تا داده با حرف t شروع شده اند ولی کارکتر بعدی بین دو گزینه کارکتر h ات که مقدم بر کارکتر w میباشد پس جای three و two عوض می شود خاصیت :selectindexاین خاصیت شماره گزینه انتخابی در لیست box را نمایش می دهد هر بار گزینه ای را انتخاب کنیم ای شماره عوض می شود اولین گزینه شماره صفر می باشد مثال در اسلاید بعد برای نوشتن این برنامه ما به یکtextbox دیگر نیاز داریم تا شماره گزینه انتخابی در آن نمایش داده شود بر روی listbox دو بار کلیک می کنیم تا به محیط کد نویسی وارد شویم این کد برنامه را می نویسیم textbox1.text = ListBox1.SelectedIndex Dim I as integer مثال For i = 1 To 10 listbox1.Items.Add(i^2) Nextاین برنامه مربع اعداد بین ا تا 10 را در یک list box نمایش می دهد خاصیت sorted:این خاصیت دارای دو مقدار true یا false است که اگر بخواهیم داده ها را در این کنترل مرتب شده به صورت صعودی داشته باشیم کافی است مقدار این خاصیت را برابر true قرار بدهیم متدهای listbox از متدهای مهم این کنترل می توان به متدهای اضافه کردن، حذف کردن ، پاک کردن و غیره ....اشاره کردمثال : تکه کد زیر تمام داده های موجود در کنترل را پاک می کندlistBox1.Items.Clear() برنامه ای می خواهیم بنویسیم که اعدادی را ازورودی بخواند اگر عدد زوج بود در listbox1 و اگر فرد بود در listbox2 قرار دهد برای این کار فرم را مانند زیر شکل زیر پیاده سازی می کنیم دستوررا مانند اسلاید بعد می نویسیم دررویداد کلیک button برنامه را مانند شکل زیر می نویسیم خروجی برنامه کلیک حال می خواهیم دکمه ای دیگر به فرم اضافه کنیم که بتوانیم listbox هارا خالی کنیم برای این کار به دو دکمه فرمان نیاز داریم شکل فرم به صورت زیر در می آید برنامه را برای دو list box می نویسیمهرگاه بر روی دکمه ای کلیک کنیم listbox پاک می شود کلیک
خرید آنلاین