تحقیق پرس هاي هيدروليك

تحقیق پرس هاي هيدروليك

تحقیق پرس هاي هيدروليك

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 54 صفحهفصل اول


مقدمه و پيشگفتارمقدمه
هدف از اين پرژه برسي امور كارگاه توليد پرس مي باشد و به منظور مطالعه كنندگان اين طرح با مشخصات فضاي كارخانه ، دستگاها و ابزار آلات موجود در كارخانه و نحوه ي مديريت و نقش نيروي انساني در اين كارگاه ، تعاملات بين كارگاه و خارج كارگاه طرح مورد نظر ارائه شده است .
امروزه در صنعت اين دستگاه ها ( انواع پرس و قيچي ) كاربرد فراوان پيدا كرده اند كه كمترين كارگاهي حتي كوچك پيدا نمي شود كه اين دستگاها در آن مورد استفاده قرار نگيرد .
در ضمن نقش مديريت مطلوب و كار آفريني در تمام سطوح در پيش برد اهداف كارگاه و اشتغال زايي و نيز توسعه اين صنعت و بهبود كيفيت قطعات و دستگاهاي توليدي مد نظر قرار گرفته شده است .
فصل دوم


تحقيقات علمي و فني طرح

« اساس كار پرسهاي صنعتي بر سيستم هيدروليك استوار است كه خلاصه اي از آن در ذيل ارائه شده است »
مزاياي سيستم هيدروليك
يك مهندس طراح ماشين آلات ، هميشه تلاش دارد مناسب تريين سيستم جهت انتقال و كنترل انرژي را از بين سيستم هاي الكتريكي ، مكانيكي ، بادي يا هيدروليكي انتخاب كند . البته در بسياري از كارها ، تركيب چند سيستم ، مؤثر تر و اقتصادي تر است .
حال مزاياي سيستم هيدروليك را برسي مي كنيم .
سادگي طراحي : يك سيستم هيدروليك در مقايسه با انواع مكانيكي مشابه ، قطعات كمتري دارد . از نظر ساختمان ساده و كارآمد بوده و با انتقال روغن توسط خطوط انتقال به هر نقطه مورد نظر مي توان به حركت هاي خطي يا دوراني با قدرت بالا وكاملا انعطاف پذير از نظر كنترل مناسب دست يافت .
قابليت افزايش نيرو : در اين سيستم ، به سادگي مي توان نيروها را تا صد ها برابر افزليش داد .
سادگي و دقت كنترل : نيروهاي بزرگ با اعمال كمترين نيروي ممكن قابل كنترل مي باشد .
انعطاف پذيري : استفاده از شلينگ ها و لوله ها به جاي اجزاي مكانيكي ( مثل زنجير وتسمه ) باعث شده يك سيستم هيدروليك را بشود ( از نظر موقعيت ) طراحي نمود .
راندمان : يك سيستم هيدروليك داراي راندمان بالا با تلفات اصطكاك و هزينه انتقال قدرت پايين است .
اطمينان : استفاده از شيرهاي اطمينان و سويح هاي فشاري و حرارتي ، اين سيستم را نسب به تغيرات ناگهاني بار از اطمينان بالايي برخوردار كرده است .
طرز كار سيستم هيدروليك
تبديل انرژي مكانيكي به قدرت سيال تحت فشار توسط پمپ ها
انتقال سيال تا نقطه مورد نظر توسط لوله ها و شيلينگ ها
كنترل فشار ، جهت و جريا ن به طور كلي سيستم هيدروليك چهار كار اساسي انجام مي دهد :
سيال توسط شيرها
انجام كار توسط عملگرها ( سيلندر ها و موتر هاي هيدروليكي )
اجزاي تشكيل دهنده سيستم هيدروليك :
مخزن جهت نگهداري سيال
پمپ به جهت جريان انداختن سيال در سيستم كه توسط الكترو موتر يا محرك هاي ديگري به كار انداخته مي شود .
شيرها ، براي كنترل فشار ، جريان و جهت حركت سيال
عملگرها ، ( سيلندر براي ايجاد حركت خطي يا موتر براي ايجاد حركت
دوراني )
جهت تبديل انرژي سيال تحت فشار به نيروي مكانيكي مولد
خرید آنلاین