تحقیق بسته بندی غذایی

تحقیق بسته بندی غذایی

تحقیق بسته بندی غذایی

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 79 صفحه

مقدمه
امروزه بسته بندی یکی از مهمترین فاکتورها در صنعت مواد غذایی می باشد وپیشرفت های چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است. می توان گفت یکی از فاکتورهای مهم در فروش محصولات مواد غذایی بسته بندی آن است.به همین خاطر تولید کنندگان مواد غذایی بسوی بسته بندی های بهتر روی آورده اند. محققان به پیشرفتهای چشمگیری در صنعت بسته بندی رسیده اند. بسته بندی فعال و هوشمند نتیجه تحقیقات در این زمینه می باشد. در این مقاله کوشیده شده است تا در مورد بسته بندی فعال و هوشمند مواد غذایی به طور کلی توضیح داده شود و سپس تحقیقاتی که در مورد این نوع بسته بندی در مورد میوه جات و سبزیجات شده است بیان گردد.فصل اول

1- بسته بندی فعال غذاها:
بسته بندی فعال غذاها یکی از مفاهیم ابتکاری بسته بندی مواد غذایی است که به صورت پاسخی به تغییرات دائمی در تقاضاهای فعلی مصرف کننده و روندهای بازار معرفی شده است. اکثر تکنیک های بسته بندی فعال با موادی ارتباط دارد که جذب کننده اکسیژن,اتیلن,رطوبت,دی اکسید کربن و طعم ها یا بوها هستند و همچنین آنهایی که آزاد کننده دی اکسید کربن,عوامل ضد میکروبی و ضد اکسنده ها و طعم ها هستند. اهداف اصلی مقاله عبارتنداز:1- فراهم کردن یک مرور تحقیقی درمورد انواع مختلف مفاهیم بسته بندی فعال با توجه به مکانیسم عمل,کارایی و تاثیرات برروی غذاها 2 - فراهم کردن یک روش پیشرفته درمورد توسعه آزمایشی و تجاری کردن مفاهیم بسته بندی فعال 3 - فراهم کردن حوزه ای از کاربردها و4- بحث کردن در مورد موانع موجود در گسترش عملی کردن کاربرد تجاری بسته بندی فعال در اروپا.
در سال های اخیر بسیاری از مفاهیم بسته بندی غذایی معرفی شده بودند. مصرف کننده ها به طور روزافزون به طور خفیفی غذاهایی را که مناسب نگه داری شده باشند تقاضا می کنند که کیفیت ان تروتازه باقی بماند. به علاوه تغییرات در عملکردهای خرده فروشی و توزیع همچون تمرکز فعالیت ها ، روندهای جدید (مثل خرید اینترنتی) و بین المللی کردن بازارها منجربه افزایش فاصله های توزیع و زمان های نگه داری طولانی تر مجموعه ای از محصولات مختلف با نیازمندیهای مختلف ما می شود و تقاضاهای زیادی را درمورد صنعت بسته بندی غذایی قرار می دهد. مفاهیم بسته بندی سنتی محدود به تواناییشان برای به تاخیرانداختن طول عمر نگه داری فراورده های غذایی هستند. بسته بندی فعال مفهومی ابتکاری است که می تواند به صورت نوعی بسته بندی تعریف شود که تغییردهنده حالت بسته بتدی برای امتداد دادن طول عمر نگه داری یا بهترکننده ایمنی یا ویژگیهای حسی در زمان حفظ کیفیت غذایی است. این تعریف بسته بندی فعال برای پروژه فیر اروپا انتخاب شده بود. مهم ترین مفاهیم بسته بندی فعال همچون ربایش اکسیژن واتیلن ,رباینده های دی اکسید کربن ,پخش کننده وتنظیم کننده های رطوبت و مفاهیم بسته بندی ضد میکروبی ,آزاد کردن ضد اکسنده و آزاد کردن یا جذب طعم ها و بوها با جزئیات در این مرور توضیح داده شده است.

شکل 1-1- پارامترهایی که در بسته بندی مواد غذایی
خرید آنلاین