تحقیق برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني

تحقیق برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني

تحقیق برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 82 صفحه

فهرست مطالب
برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني
اصول طراحي
آشنائي با نقشه هاي اجرايي و نقشه هاي استاندارد
تهيه برنامه هاي اجرائي كار و مجوزهاي حفاري
مسيريابي و نصب خطوط لوله گاز در شبكه هاي شهري
لوله گذاري گاز
زنگ زدائي لوله ها
عايقكاري لوله هاي گازرساني
مزاياي عايق كاري در كارگاه
معايب عايق كاري در كارگاه
مزاياي عايق كاري در محل لوله گذاري
معايب عايق كاري در محل لوله گذاري
عايقكاري شيرهاي مدفون در خاك
آزمايش مقاومت و نشتي لوله هاي گاز
آزمايش مقاومت با آب در خطوط لوله گاز
راه اندازي و تزريق گاز
ترتيب انجام عمليات تخليه هوا و تزريق گاز
نحوه اجراي خطوط لوله فشار قوي
نقشه برداري،ميخ كوبي و گچ ريزي:
انواع عايق:
عايق بندي در كارخانه به دو صورت انجام مي شود
انواع زنگ زدائي
-عمليات رگلاژ كانال:
-عمليات بالشتك زني:
-عمليات conection يا اتصال دو سر لوله:
-عمليات خاكريزي:
آشنايي با ايستگاه هاي تقليل فشار
فيلترها
تميز كاري فيلترها
گرم كنندگي گاز
گرمكن ها
سيستم تامين و كنترل سوخت:
سيستم كنترل گرمكن:
نصب گرمكن ها:
هنگام نصب آبگرمكن گاز بايد به موارد ذيل توجه نمود:
رگلاتور
رگلاتورهاي پايلوت دار: Pilot operated Regalator
به هم بستن رگلاتورها
طرز تنظيم رگلاتورهاي Active-Monitor
بستن رگلاتورها به صورت موازي
ظرفيت رگلاتور
كنتورها
انواع كنتورها:
كنتورهاي توربيني
ظرفيت كنتورها:
خطاي اندازه گيري:
تجهيزات ايمني ايستگاه هاي تقليل فشار
شير قطع فشار با عمل كننده نيوماتيكي
المی گاز
آزمایش نشتی
مکانیزم عمل رگلاتورهای خانگی
کنتور دیافراگمی
انواع کنتور برحسب ظرفیت
ایستگاه TBS
هیتر

نحوه اجراي خطوط لوله فشار قوي
پس از انجام محاسبات لازم از قبيل دبي، فشار ورودي و خروجي، قطر، دما، طول، محاسبات هيدرات و ... بايد مباحث طراحي شده را در عمل پياده كنيم جهت اجراي اين امر، طرح با بازبيني مسير زميني و بررسي نقشه هاي هوايي از منطقه موردنظر، مسير عبور لوله را تعيين مي كند (روي نقشه) سپس در اين نقشه تمام موانع طبيعي مانند جاده اي روستايي، رودخانه هاي فصلي و دائمي، قنات، ارتفاع نقاط مختلف زمين و ساير مشخصات طبيعي مورد نظر مشخص مي شود.
سپس در يك قسمت از نقشه مذكور از روبرو بر مبناي سطح افق را تعيين مي كند همچنين عملي كه بايد روي لوله در روبرويي با موانع بايد انجام شود ذكر مي شود مثلاً در عبور لوله از يك مانع لوله بايد با چه قسمتي متي بوتون شود.
در عبور لوله از نقاطي كه خاك داراي دانسيته پاييني است (لجن زارها، مردابها و رودخانه ها) دليل پايين بودن دانسيته خاك احتمال حركت لوله به بالا وجود دارد به همين جهت دور لوله راه غلاف هاي بتوني پر كرده تا دانسيته جدار لوله افزايش يافته و در مقابل نيروي bayansy لوله كه رو به بالات مقاومت كند همچنين در عبور لوله از جاده آسفالت از CarAL و در عبور لوله از جاده هاي روستايي كه رفت و آمد كمتر است از slab استفاده
خرید آنلاین